تلاش برای ایجاد هم‌کاری و هماهنگی میان شاروالی و مکاتب خصوصی در شهر مزارشریف

عبدالحق خرمی شاروال مزارشریف در دفتر کارش با اعضای رهبری اتحادیه مکاتب خصوصی در ولایت بلخ پیرامون چگونه‌گی ایجاد هم‌کاری و هماهنگی میان این دو نهاد بحث و تبادل نظر نموده‌است.

توزیع جواز صنفی، پرداخت محصول خدمات شهری، چگونه‌گی نصب لوایح، و نیز آگهی دهی مبنی بر نهادینه سازی فرهنگ شهرنشینی در میان دانش آموزان از عمده‌ترین موضوعات بوده که در نشست مورد بحث قرار گرفته است.

عبدالحق خرمی شاروال مزارشریف بر ایجاد هماهنگی میان این دو نهاد صحبت کرده و از مدیران مکاتب خصوصی خواست تا با این اداره هم‌کارهای همه جانبه را انجام دهند.

سید ابراهیم مرتضوی رییس اتحادیه مکاتب خصوصی در ولایت بلخ نیز بر گستردش روابط میان این دو نهاد تاکید کرده و از رهبری شاروالی مزارشریف خواست تا با مکاتب خصوصی هم‌کاری لازم را انجام دهد.

در سراسر ولایت بلخ بیش از ۹۰ باب مکتب خصوصی فعال است که در آنان بیش از ۳۰ هزار دانش‌آموز دختر و پسر مشغول آموزش و پرورش می‌باشند.

مزارشریف - شنبه ۹ سنبله سال ۱۳۹۸ خورشیدی