الحاج گل محمد ایرکین معاون و سرپرست شاروالی مزارشریف در حالی‌که عتیق‌الله وهاب‌زاده سرپرست ریاست مالی و اداری و قاری ضیالحق عطایی آمر تنظیف و سرسبزی شاروالی حضور داشته‌اند، دفتر مدیریت مارکیت تجارتی مهرآیین را در ناحیه چهارم به دلیل تخطی از قوانین شهری مه

الحاج گل محمد ایرکین معاون و سرپرست شاروالی مزارشریف در حالی‌که عتیق‌الله وهاب‌زاده سرپرست ریاست مالی و اداری و قاری ضیالحق عطایی آمر تنظیف و سرسبزی شاروالی حضور داشته‌اند، دفتر مدیریت مارکیت تجارتی مهرآیین را در ناحیه چهارم به دلیل تخطی از قوانین شهری مهر لاک نموه است.

مالکان مارکیت تجارتی مهرآیین کاه‌گِل را روی جاده‌ی اسفالت شده جابجا کرده بودند که در برابر تقاضای شاروالی مزارشریف مبنی بر پاک‌کاری آن بی‌اعتنایی کرده که سرانجام دفتر مدیریت‌این مارکیت مهرلاک شد.

این کار از یک طرف سبب بی‌نظمی ساحه در رفت و آمد شده بود و از سوی دیگر جاده قیرزیزی شده را تخریب می‌کرد که براساس هدایت رهبری شاروالی مزارشریف نارنجی پوشان کاه‌گِل را از ساحه پاک‌کاری کردند.

مزارشریف - شنبه ۱۳ میزان سال ۱۳۹۸ خورشیدی