جلسه‌ی هماهنگی و هم‌کاری برای چگونگی افزایش عوایدی مالی و جستجو منابع درآمدی شاروالی مزارشریف راه اندازی شد

جلسه‌ی هماهنگی و هم‌کاری برای چگونگی افزایش عوایدی مالی و جستجو منابع درآمدی شاروالی مزارشریف تحت ریاست الحاج گل محمد ایرکین معاون شاروالی مزارشریف با حضور ذکرالله ذکی رییس سکتوری و تخنیکی، عتیق الله وهاب‌زاده سرپرست ریاست مالی و اداری، مدیران بخش‌ها و آمرین نواحی شاروالی مزارشریف برگزار شد.

آقای ایرکین عواید جمع آوری شده‌ی ربع‌های گذشته را به ارزیابی و بررسی گرفته به مسوولان بخش‌ها و آمرین نواحی هدایت سپرد تا در راستای افزایش درآمدهای مالی سال جاری تلاش‌های جدی و لازم را انجام دهند.

اشتراک کنندگان در این جلسه هر کدام دیدگاه‌ها و نظریات شان را پیرامون چگونگی جمع آوری و توحیدی عوایدی مالی سال ۱۳۹۸ خورشیدی ارائه کرده، تعهد سپرده‌اند که صادقانه در این راستا کار و پیکار می‌کنند.

مزارشریف - سه‌شنبه ۱۵ سنبله سال ۱۳۹۸ خورشیدی