شاروال مزارشریف با رییس اتاق صنایع و معادن ولایت بلخ دیدار کرد

عبدالحق خرمی شاروال مزارشریف در حالی‌که اعضای رهبری شاروالی حضور داشته‌اند با محمد یاسین اکبری رییس اتاق صنایع و معادن ولایت بلخ، صنعت‌کاران و سرمایه‌گذاران در دفتر کارش دیدار و ملاقات کرده است.

در این دیدار پیرامون چگونگی اسفالت جاده‌ی پارک صنعتی شادیان، توزیع جواز صنفی، پرداخت محصول خدمات شهری، جمع آوری زباله‌ها و اخذ کتابچه‌ی صفایی بحث و گفتگو صورت گرفته است.

مزارشریف - سه‌شنبه ۱۶ میزان سال ۱۳۹۸ خورشیدی