تقدیر از کارکردهای اخیر شاروالی مزارشریف

عبدالحق خرمی شاروال مزارشریف در حالی‌که حاجی میرویس احمدی رییس اتحادیه اصناف بازار کفایت حضور داشت با سرمایه‌گذاران و دکانداران بازار کفایت در دفتر کارش دیدار و ملاقات کرده است.

آنان در این دیدار از کارکردهای اخیر شاروال مزارشریف مبنی بر جمع آوری غرفه‌های بی‌نظم از سطح شهر ستایش و قدردانی کرده و حمایت‌ شان را از برنامه‌های آقای خرمی اعلام کردند.

مزارشریف- شنبه ۲ قوس سال ۱۳۹۸ خورشیدی