رهبری شاروالی مزارشریف صادقانه تعهد دارد تا سهولت‌های شهری را برای شهروندان فراهم سازد از این‌رو پیاده رو‌ها را از وجود غرفه‌های بی‌نظم پاک‌کاری کرده و در این کار و پی‌کار خواهان هم‌کاری جدی شهروندان است

رهبری شاروالی مزارشریف صادقانه تعهد دارد تا سهولت‌های شهری را برای شهروندان فراهم سازد از این‌رو پیاده رو‌ها را از وجود غرفه‌های بی‌نظم پاک‌کاری کرده و در این کار و پی‌کار خواهان هم‌کاری جدی شهروندان است.

شاروالی مزارشریف از چند روز به این طرف کمپاین پاک‌کاری و حشر عمومی را با هم‌کاری مقام ولایت بلخ و ارگان‌های امنیتی برای تنظیم فعالیت‌های شهری راه‌اندازی کرده است.

مزارشریف - چهارشنبه ۲۹ عقرب سال ۱۳۹۸ خورشیدی