برنامه رقابتی پروژه های محیط زیستی کمیته شاروالی مکتب لیسه عالی خصوصی بهار اندیشه

لیسه عالی خصوصی بهار اندیشه با یک ابتکار عالی برنامه رقابتی پروژه های محیط زیستی را میان کمیته های شاروالی مکتب در هر دو بخش اعم از اناث و ذکور رادر این لیسه راه اندازی نمود طی این برنامه جالب و آموزشی که بمنظور بلند بردن ظرفیت دانش آموزان این لیسه در خصوص محیط زیست و محیط زیست دوستی بود اشتراک کننده به دو گروپ که گروپ 1 از دانش آموزان اناث و گروپ 2 از دانش آموزان ذکور بود در دو بخش (1-ارایه پیشکش و 2- بازیاب کثافات ) با هم به رقابت پرداختن که هر دو گروپ در مورد محیط زیست ، کثافات ، انواع کثافات، امراض و پدیده ها ناشی از کثافات  و تجارب دیگر کشور ها در امر مقابله با کثافات و حفظ محیط زیست معلومات دقیق و آموزنده ای را ارایه نموده و کار دستی های خویش را که از مواد بی کاره و کثافات ساخته بودن در بخش دوم این برنامه رقابتی به نمایش گذاشتن که بعد از ارزیابی از طرف اهئیت گروپ 2 برنده این برنامه شناخته شد.

و در اخیراز اداره این لیسه خصوصی بخاطر این ابتکارش و همکاری آن با شاروالی مزارشریف در زمینه ذهنیت سازی نوجوانان در خصوص امورات شهری و محیط زیستی با اهدا تقدیر نامه رسمی از طرف شاروالی مزارشریف تقدیر به عمل آمد.