اماکن و پارک های تفریحی

اماکن و پارک های تفریحی مزارشریف

1. پارک تفریحی افغان ترک                                               

2. پارک تفریحی آریانا

3. پارک تفریحی خالد بن ولید

4. پارک تفریحی امیری

5. پارک تفریحی مولانا جلال الدین محمد بلخی

6. پارک تفریحی متحد

7 . میدان ورزشی سینا استدیوم

8. میدان ورزشی بزکشی حاجی مقیم