موسسات اکادمیک

    موسسات اکادمیک در شهر مزارشریف:

 • دانشگاه بلخ به شمول 12 دانشکده                        
 • انستیتوت تربیه معلم
 • انستیتوت نفت و گاز ( تخنیکم)
 • انستیتوت زراعت
 • انستیتوت مالی و حسابداری
 • انستیتوت تعلیمات متوسطه طبی
 • موسسه تحصیلات عالی خصوصی آریا
 • موسسه تحصیلات عالی خصوصی مولانا جلال الدین محمد بلخی
 • موسسه تحصیلات عالی خصوصی  سادات          
 • موسسه تحصیلات عالی راه سعادت
 • موسسه تحصیلات علی تاج
 • موسسه تحصیلات عالی بن سینا
 • موسسه تحصیلات نیمه عالی بهار اندیشه
 • موسسه تحصیلات نیمه عالی آریائیان