پروزه های تکمیل شده

پروژه های تکمیل شده

الف- پروژه های ساختمانی از بودجه شهرداری مزارشریف و بودجه انکشافی دولت

 1. قیرریزی سرک های داخل شهر: به طول مجموعی 10 کیلومتر و اعمار جوی های اطراف آن به شکل پخته:
 • سرک حاجت روا
 • سرک هاشم برات
 • سرک کارته شفاخانه
 • سرک کارته آریانا
 • سرک های سه گانه گذر میرزا محمد قاسم
 • سرک شورتاکزار
 • توسعه جاده فردوسی به عرض 4.6 متر به دو طرف (از پارک فردوسی الی چهارراهی کفایت)
 • دیزاین سرک های جدید: ( به طول مجموعی 10 کیلو متر)(1604529افغانی)
 1. جغل اندازی سرک های فرعی: ( به طول مجموعی  4.3 کیلومتر) (2.17میلیون افغانی)
 2. تطبیق پلان های تفصیلی پروژه های شهری ( ماستر پلان):
  • تکمیل پروسۀ قانونی استملاک ساحات قبلاً تخریب شده در شهر نو، ، جاده شادیان، چوک های داخل شهر، و ساختمان هاییکه در حریم سرک ها قرار داشتند
  • احداث سرک ها:
  • کارته آریانا: 264 متر در سه نقطه
  •  مولوی عبدالصمد: 400 متر در دوطرف 4 متر
  • گذر بابه قمبر: 600 متر
  • گذر قلندرشاه:
  • حاجت روا: 260 متر توسعه از 10 متر به 20 متر
  • محکمه الی مسجد سید کمال سادات: 340 متر 3 الی 5 متر به دو طرف
  • از چهارراهی کابل فلز الی آریانا: 1 الی 6 متر به دو طرف
 3. احداث تاسیسات و ساختمان های شهری
  • سه باب پل هوایی: ( به مصرف 5.33 میلیون افغانی)
  • نصب چراغ های آفتابی در شهر: ( 1104 پایه، 404 گروپ)
  • نصب پنجره های فلزی بالای جوی های شهری:
  • نو سازی بنای یادگاری (کتیبه) مولانا جلال الدین محمد بلخی (2.4 میلیون دالر)
  • نصب کمان های مانع عبور وسایط بلند تناژ در سرک های کمربند سوم شهر مزارشریف
  • اعمار هشت باب منار در هشت چوک اطراف روضه شریف
  • اعمار 10 باب پلچک های آهنکانکریتی (625520 افغانی)
  • اعمار 20 باب پلچک های آهنکانکریتی
  • نصب لوحه های آدرس شهری در جاده های اساسی شهر 
  • موزائیک کاری: (15109450 افغانی)
   • اطراف پارک مقام ولایت بلخ
   • مقابل ولسوالی نهرشاهی
   • مقابل لیسه باختر
   • مقابل نمایندگی شرکت آبرسانی
 4. پروژه هوتل سه ستاره: ( به مصرف مجموعی (4.82  میلیون افغانی)
  • تسلیم گیری و انتقال نقشه های هوتل هرات غرض بازبینی
  • قرارداد تعدیل و تکمیل نقشه های مهندسی- انجنیری در ریاست شهر سازی و مسکن بلخ 
  • اعمار دیوار احاطوی ساحه هوتل به شکل پخته
 5. اعمار  8 باب سایه بان در ایستگاه های بس شهری
 6. اعمار سایه بان و دیوار احاطوی حضیره عمومی شهر مزارشریف
 7. اعمار دروازه عمومی شهر

 

 1. پیشبرد کار های ترمیماتی
  • میدان ورزشی سینا: ( به مصرف 14873350 افغانی) که 60 فیصد آن تکمیل و متباقی در حال جریان است
  • تعمیر کوتی مابین: (3439000 افغانی، کار آن جریان دارد)
  • حفر کانال سیل بر عمومی شهر مزارشریف
  •  ترمیمات اساسی ساختمان های شهرداری مزارشریف: ( به مصرف مجموعی  3132575 افغانی)شامل:
   • ترمیمات اساسی تعمیر شهرداری مزارشریف
   • اعمار تانک نپوری ذخیره آب آشامیدنی
   • کانکریت ریزی محوطه شهرداری 
 2. دسترسی به امکانات آبیاری گدانها از طریق 600 متر نلدوانی به سیستم قطره ای
 3. توزیع زمین برای 11322 مرد و 166 زن برای اعمار مسکن مستفید شدند

 

ج- پروژه های مشترک با متشبثین سکتور خصوصی

 1. پارک های سبز تفریحی:
  • کارته آریانا
  • جنوب پای سازی
  • مقابل تلویزیون آرزو
  • محبس کهنه
  • میدان ورزشی بزکشی الحاج مقیم بای
 2. مارکیت های زیر  زمینی:
  • در چهارراهی مندوی
  • در چوک شادیان
  • در چهارراهی سره میاشت

د- پروژه های مشترک با مردم:

 • 6350 متر مربع کانکریت ریزی در کارته صلح و ناحیه 3 توسط مردم

 

ه - پروژه های مشترک با تمویل کنندگان خارجی:

 • اعمار پارک دوستی افغان ترک
 • جغل اندازی 5 سرک به اندازه 3260 متر مکعب در بلاک 2 هوایی ( نور خدا) به کمک موسسه JICA
 • اعمار 14 پلچک در بلاک اول هوایی به کمک موسسه JICA
 • تنظیم سیستم آدرس شهری به کمک موسسه افغان بیسیم
 • حفر 10 حلقه چاه آب در نقاط مختلف به کمک سایر موسسات