گزارشات

گزارش کاری مديريت ساختمانی و زیربنای شاروالي مزارشریفشریف بابت سال 1391 هجری شمسی

)اول حوت 1391(

 

شاروالی شخصیت حکمی عامه ایست که به خاطر تامین نیازمندی های عمومی ساکنان شهرها از طریق وظایف محوله مطابق احکام این قانون و سایراسناد تقنینی فعالیت می نمایدكه داراي مساحت ، حدود جغرافيایي و نفوس معين بوده و هدف آن عرضه خدمات عامه و تامين رفاه باشنده گان حوزه هاي مربوط مي باشد.

شاروالي مزارشریفشریف روي اصل ارائه خدمات شهري براي شهروندان فعاليت های بارزی را  انجام داده که از آن بطور مختصر ياد آوري میگردد:

الف : تطبیق ماستر پلان :

يكي از عرصه هاي اساسي كار شاروالي را همانا تطبيق ماستر پلان در حدود جغرافيايی اش تشكيل ميدهد. شاروالي مزارشریفشریف طي سال 1391 توانسته است که اضافه از ( 5) كيلو متر سرك را در گذر هاي بابه قمبر (رض)، ته شنگ ، عقب 40 فاميلي، گذر حيات و ساير نقاط شهر احداث نمايد. ممكن است احداث سرك ها براي يك تعداد مردمی كه خانه هاي شان در مسير سرك قرار ميگيرد ناراحت كننده و سنگين تمام شود ولي درصورت تطبیق ماستر پلان و احداث سرك ها کافه شهروندان مزارشریفشریف از منافع اساسی از قبیل دسترسی زودتر و ارزان تر به نقاط مرکزی، مصئوونیت از شیوع امراض مختلفی که از اثر تجمع آب های گندیده در کوچه های تنگ، برخوردار میشوند.

ب : عرصه ساختماني و باز سازي:

احداث ، اسفالت و قيرريزي سرك های شهريكي از سهولت هایي است كه شاروالي مزارشریف براي شهروندان عرضه ميدارد.در سال 1391 مجموعا 30 قظعه سرک های داخل شهر که ذیلاً نگاشته میشود به طول مجموعی 20 کیلومتر با جلب توجه و همکاری وزارت محترم فوايد عامه در پلان قیرریزی شامل ساخته شد:

 

 1. سرك مسجد سفيد الي دشت شور
 2. از چهار راهي كمال نبي زاده الي مسجد ايشان كمال
 3. شرق ليسه باختر
 4. حلبي سازي
 5. فــــوايد عامه
 6. البرز هوتل
 7. 40 متره گذر حيات الي فردوسي
 8. محمد بيك ســــرهنگ
 9. گذر شیخ مرغیلانی
 10. بيهقي الي يونيما
 11. هجده چمن
 12. چهار راهي محب الي مسجد سفيد
 13. مخابرات الی شرشره
 14. صليب سرخ الي سيد آباد
 15. ختم كارته صلح الي خراسان
 16. سره مياشت الي فوايد عامه
 17. محبس فعلي الي جاده مسعودشهید
 18. جنوب شاروالي

 

 1. گذر شورتاكزار
 2. بخدي الي سيد آباد
 3. بخدي الي صديق اكبر
 4. سرك اول کارته عقب تفحصات
 5. سرک دوم کارته عقب تفحصات
 6. سرک سوم کارته عقب تفحصات
 7. سرك شرق دفتر سياسي
 8. سرك معدن نمك الي آريانا
 9. سره مياشت الي آهنگري
 10. سرك مهديه
 11. قبرستان دشت شور الي سيد آباد
 12. سيد آباد الي كارته صلح


كار قیرریزی سرک های فوق الذکر % 95 تكميل گرديده، صرف کار قیرریزی سرک سيد آباد الي كارته صلح و سرک سره مياشت الي فوايد عامه الی حل مسئله بازار زير زميني پلان شده در ساحه متذکره به تعویق انداخته شد.

در اثر تلاش هاي پيهم شاروالي مزار شریف  و حمايت خاص ستر جنرال عطامحمدنور والي ولايت بلخ بخاطر تسریع هرچه بیشتر پروسه تکمیل زیربنا های ترانسپورتی شهر مزارشریف به تعداد (8) سرك ديگر نیز به پلان اصلی سال 1391 افزوده شد كه اکثر آنها تکمیل و بعضی از آنها در حال ساختمان قرار دارند. سرک های متذکره عبارتند از:

 1. سرك غرب تخنيكم نفت و گاز مزارشریف به طول (373 ) متر
 2. شرق ليسه ستاره در كارته صلح (430) متر
 3. غرب چهل فاميلي (440) متر
 4. خواجه آبجوش (860) متر
 5. سرك سوم عقب تفحصات ( ۴۱۳ ) متر
 6. سرك چهارم عقب تفحصات (413 ) متر
 7. چهار راهي كفايت الي مسجد سفيد (960 ) متر
 8. سرک قبرستان دشت شور

همچنان شاروالي مزارشریفبه اساس پلان انكشافي سال 1391 آن اداره کار قیرریزی (13) سرك جديد را به طول (10) كيلومتراز طریق داوطلبي قرارداد نماید كه کار قیرریزی آن ها در صورت مساعد بودن شرایط جوی شهر الي ختم ماه حوت 1391 تکمبل خواهد گرديد. سرك فوق به ترتيب طول و عرض قرار ذیلاند:


 1. سرك 20 متــره سيد آباد به طول (1800) متر و عرض (40) متر
 2. سرك 20 متر بخدي به طول(750 ) متر
 3. سرك جديد الاحداث پروژه (U ) مقابل مزارهوتل (162) متر
 4. سرك كارته مامورين (220) متر
 5. سرك گذر خير خواه (77 ) متر
 6. سرك گذر قباديان 816متر
 7. گذر غرب سلطان غياث الدين
 8. میرزا قاسم (۱۰۰۰) متر
 9. سرك اول كارته آريانا (308) متر
 10. سرك عمومي كارته آريانا (1200) متر
 11. سرك فرعي كارته آريانا (375 ) متر
 12. سرك غرب گمرك
 13. سرك گله درك
 14. سرك آرياناالی علي چوپان (968) متر
 15. سرك مربوط علي چوپان (440) متر

همچنان شاروالي مزارشریف در طي سال 1391 هـ ش توانسته كه طرح ریزی و نقشه های دیزاین (43) قطعه سرك جدید را آماده و برای داوطلبی کار قيرريزي آماده نمايد. این سرک ها بعد از بدست آمدن امكانات اقتصادي توسط شهرداری مزارشریف قيرريزي خواهند گردید.

شاروالي مزارشریف بخاطر ايجاد سهولت بیشتر براي مردم در طي سال 1391 اضافه از (20) کیلو متر سرك هاي فرعي واساسي شهر مزارشریف را جغل اندازي ، تسطيح و تپک کاری نموده است كه عبارتند از:

 1. سرک اساسی شهر نو
 2. سرك جنوبي قبرستان دشت شور
 3. سرك هاي اعتبار از چوك كامگار بطرف شمال سرك پاي سازي و به طرف جنوب سرك علي چوپان
 4. سرك هاي گذر پنجشير
 5. سرك جهل متره كمر بند حلقوي اعتبار از چوك رحماني بطرف غرب مناطق فقير آباد و ساير نقاط

همچنان 7 باب پلچك جديد يا پلچك هاي قبلاً ساحته شده باز سازي گرديده و ميگردد كه با اعمار اين پلچك ها در شهر يك كمك خوب برای رد آبهاي بارندگي در داخل شهر  است .

بخاطر پذيرايي هر چه شايسته از مهمانان شهر سنگ تهداب يك هوتل سه ستاره در شش منزل و در مساحت (1700)  متر مربع با مصرف مجموعي (۲۰۷٬۰۰۰٬۰۰۰) افغاني در سال 1391 در کارته آریانا گذاشته شد كه اين پروژه بمثابه يك چشمه عايداتی خوب براي شاروالي خواهد بود.

دروازه عمومي شرقي شهر مزارشریفكه نماينگر نماي شهر است از بودجه شاروالي تكميل گرديد كه ساختمان مذكور محل مناسبی برای موظفین پولیس كنترول عبوري شهر میباشد.

كتاره هاي جاده مسعود شهيد و جاده مولانا جلال الدين محمد بلخي تجديد گرديده است.

شاروالی مزارشریف در عرصه رشد زمینه های سپورت و ايجاد مصروفيت سالم براي جوانان و شهروندان عزيزکارهاي اساسي ذیل را در سال 1391 انجام داده است:

- ترمیمات اساسی استديوم ورزشي سینا به شمول کانکریت دندانه ها، پياده رو ها و چویچه ها، اعمار  (12) باب تشناب جديد،و اعمار ۴ پايه تنويری.

- بازسازی میدان بزکشی حاجی مقیم به شکل استدیوم ورزش بزکشی مزارشریف

- احاطه نمودن ميدان های فوتبال كارته آريانا و پروژه (N) بخاطر باز سازی آنها

ساختمان های شهری که در سال 1391 اعمار گردیدند قرار ذیل اند:

- كتيبه های بزرگ رابعه بلخي و ناصر خسرو بلخي در سمت های شمالی و جنوبیپارک روضه مبارك که در حال ساختمان بوده و طرح و دیزاین آن به همکاری UNDP/ASGP صورت گرفته است.

- نصب (630) پايه چراغ های سولري بخاطر تنوير جاده های شهر

- آغاز ساختمان كانال های آبرو وسيلبر سمت شمال شهر مزارشریف

- موزائيك كاري پیاده رو ها در اكثر نقاط شهر به شمول سمت جنوب كتابخانه فردوسي و پارك دوستي افغان ترك که در حال تکمیل میباشد .

- باز سازی تعميراداری مشهور به (كوتي مابين) كه از بنا هاي ياد گاري در شهر ما ميباشد

- تهداب گذاری و آغاز کار ساختمان تعمير تنظيف٬ ترانسپورت و تحويلخانه روغنيات در محوطه شهرداری مزارشریف

در عرصه سرسبزی شهر کار های ذیل در سال 1391 انجام داده است:

 1. احداث پارك تفريحي پروژه (O) بخدي
 2. احداث پارك تفريحي پروژه (I )
 3. احداث پارك پروژه (L ) به همکاری سکتور خصوصی
 4. احداث پارك پروژه (  O) در محل محبس سابقه به همکاری سکتور خصوصی
 5.  احداث پارك پروژه (M ) در شمال پارك كامگار به همکاری سکتور خصوصی
 6. احداثپارك تفريحي نمبر دوم كارته آريانا به همکاری دفتر هبیتات
 7. احداث پارك تفريحي پروژه (S ) به همکاری دفتر هبیتات

 

شاروالي مزارشریف توانسته با جلب كمك هاي موسسات بين المللي و دونر ها نیز كار هاي ارزنده ذیل را در عرصه های مختلف انجام دهد:

با همکاری اداره محترم هبيئات:

کانکریت ریزی سرك هاي ناحیه سوم با سهم گیری شاروالی و اهالی شهر:

 1. سرك هاي گذر هاي سياه گرد و گذراتفاق (1271 ) متر
 2. گذر هاي خواجه خيرانيه (461 ) متر
 3. عقب تفحصات (410) متر
 4. گذر سه دوكان و سرك مقابل ناحيه سوم (462 ) متر
 5. سرك گذر میرزا قاسم الي سياه گرد (510) متر
 6. گذر هاي باختر دوم (1410) متر
 7. سرك هاي كارته باختر سوم و چهارم (1429) متر كه شامل 9 سرك فرعي ميباشد .

با ختم كانكريت ریزی سرك هاي ياد شده مشكل مردم محل از ناحيه گل و لوش و تجمع آبهاي گنديده مرفوع گردید.

 • اعمار سه تعمير فاتحه خانه زنانه
 • اعمار تعمير شوراي شهر در محوطه  شاروالي که در حال ساختمان است.
 • اعمار تعمیرات اداری نواحی (4 و 2 )

به همکاری برنامه حاکمیت محلی افغانستان/ پروگرام انکشافی ملل متحد UNDP/ASGP: - اعمار مرکز خدمات مراجعين شاروالي مزارشریف که به مقصد ایجاد سهولت و انسجام بیشتر در عرضه خدمات شهرداری به مراجعین محترم دیزاین گردیده و شامل تمام سهولت های مدیریتی مراجعین و نمایندگی بانک بخاطر سهولت در تحویلی محصولات و سایر معاملات بانکی شهرداری مزارشریف میباشد.

فوقا از کارکرد های مدیریت ساختمانی و زیربنای شهرداری مزارشریف به شکل مختصر گزارش ارائه گردید. بااجترام

انجنير محمد هاشم

مدیرساختمان و زیربنا