ناحیه پنجم

آمریت ناحیه پنجم

ناحیه پنجم  از جمله نواحی مرکزی شهرداری مزارشریف  بوده و در قسمت  جنوب غرب شهرمزارشریف ( از طرف شرق جاده شادیان ، غرب ناحیه چهارم  و از سمت جنوب ولسوالی نهر شاهی ) موقعیت دارد.

مساحت ناحیه پنجم  60  کیلو مربع می باشد.

 

 

ساختار  تشکیلاتی

شماره

اسم

وظیفه

شماره تماس

1

عبدالطیف

مدیر عمومی ناحیه

0700545657

2

امیر محمد

مدیر عواید

0700509792

2

سید محبوب شاه

انجنیر فنی

0700506777

3

عبدالقدیر

مدیر اداری

0778819895

4

سید احمد

مدیر تحصیلی

0700545442

5

عبدالبصیر

کارمند تنظیف

0700516941

پاسپورت ناحیه

مشخصات

تعداد

گذر

55

شورای گذر

0

فامیل

24996

نفوس

149976

مساجد

32

تکایا

18

پوهنتون دولتی / خصوصی

1

مکاتب

7

کودکستان

0

ادارات دولتی

23

پارک سبز

0

کلنیک های صحی

1

دکاکین

750

مارکیت

1

رستورانت ها

10

هوتل / مهمانخانه

4

کلوپ عروسی

1

حمام

3

تانک تیل

3

فابریکه

10

 

عواید

سال 1390

3479560

سال 1389

3438504

سال 1388

1839141