ناحیه هشتم

آمریت ناحیه هشتم

ناحیه هشتم از جمله نواحی پرنفوس شهرداری مزارشریف  بوده و در شمال غرب مزارشریف (شمال شهرک، غرب ناحیه هفتم، شرق ناحیه نهم جنوب ناحیه سوم) موقعیت دارد.

مساحت ناحیه هشتم 20101200 متر مربع می باشد

 

ساختار  تشکیلاتی

شماره

اسم

وظیفه

شماره تماس

1

احمد زی

مدیر عمومی ناحیه

 

2

غلام حیدر

مدیر مالی و اداری

0799713382

3

غلام مصطفی

مدیر تحصیلی

0700520784

4

غلام یحیی

مدیر اداری

0776615081

5

عبدالرزاق

انجنیر فنی

0700242467

پاسپورت ناحیه

مشخصات

تعداد

گذر

25

شورای گذر

25

فامیل

-

نفوس

-

مساجد

44

تکایا

12

پوهنتون دولتی / خصوصی

-

مکاتب

8

کودکستان

-

ادارات دولتی

-

پارک سبز

-

کلنیک های صحی

-

دکاکین

1120

مارکیت

4

رستورانت ها

-

هوتل / مهمانخانه

-

کلوپ عروسی

-

حمام

6

تانک تیل

-

فابریکه

-

 

عواید

سال 1390

1627019

سال 1389

1566286

سال 1388

2043232