ناحیه دهم

آمریت ناحیه دهم

ناحیه دهم از جمله نواحی پرنفوس شهرداری مزارشریف  بوده و در جنوب شرق مزارشریف (از طرف شرق میدان هوایی مزارشریف، از طرف غرب ناحیه ششم، از طرف شمال شاهراه کابل مزارو از طرف جنوب پروژه خالد بن ولید) موقعیت داشته و در سال 1374 تاسیس گردیده است.

 

 

 

ساختار  تشکیلاتی

شماره

اسم

وظیفه

شماره تماس

1

عبدالصمد

مدیر عمومی ناحیه

0707570752

2

جمال الدین

مدیر مالی و اداری

0797100562

3

نقیب الله

مدیر تحصیلی

0799347394

4

محمد بری

مدیر اداری

-

5

محمد انور

انجنیر فنی

0707257707

پاسپورت ناحیه

مشخصات

تعداد

گذر

38

شورای گذر

38

فامیل

6990

نفوس

41940

مساجد

25

تکایا

17

پوهنتون دولتی / خصوصی

-

مکاتب

15

کودکستان

-

ادارات دولتی

2

پارک سبز

5

کلنیک های صحی

3

دکاکین

900

مارکیت

4

رستورانت ها

1

هوتل / مهمانخانه

1

کلوپ عروسی

1

حمام

3

تانک تیل

6

فابریکه

-

 

عواید

سال 1390

1866631

سال 1389

114200

سال 1388

825000