شاروالی مزارشریف با برگزاری مراسم ویژهٔ از روز ملی بیرق گرامیداشت نمود

mazar_admin
event pic

Event dates

Event dates -

در این همایش استاد غلام فاروق خپلواک و خانم ربابه نایبی معاونان مقام ولایت بلخ، دیپلوم انجنیر احمد توفیق امینی شاروال مزارشریف و هیت رهبری این ریاست، روسا و نماینده گان اداره های دولتی و تعداد کثیری شهروندان شرکت نموده بودند.سخنرانان در این همایش روز ملی بیرق را برای کافهٔ ملت غیور و با شهامت افغانستان تبریک و تهنیت گفتند و آرزوی صلح و امنیت کامل و دایمی را در کشور نمودند
آنان همچنان از فداکاری و دلیری نیرو های امنیتی و دفاعی کشور در جهت مبارزه با ‌دهشت افگنان ستایش نمودند و حمایت همه جانبه شان را تا رمق حیات از این نیرو ها اعلان نمودند
در اخیر اشتراک کننده گان پرچم سه رنگ افغانستان را برافراشته و آرزوی صلح و امنیت دایمی در کشور نمودند

More events

شنبه ۱۴۰۰/۵/۹ - ۲۳:۵۷
Background image

شاروالی مزارشریف با برگزاری مراسم ویژهٔ از روز ملی بیرق گرامیداشت نمود

در این همایش استاد غلام فاروق خپلواک و خانم ربابه نایبی معاونان مقام ولایت بلخ، دیپلوم انجنیر احمد توفیق امینی شاروال مزارشریف و هیت رهبری این ریاست، روسا و نماینده گان اداره های دولتی . . .