یکشنبه ۱۳۹۹/۷/۱۳ - ۱۰:۳ شاروالی مزارشریف
Background image

اعلان داوطلبی سه پارکینگ وسایط تیز رفتار شهرمزارشریف

اعلان داوطلبی سه پارکینگ وسایط تیز رفتار شهرمزارشریف

یکشنبه ۱۳۹۹/۷/۱۳ - ۹:۵۸
Background image

اعلان داوطلبی سه محل پارکینگ وسایط تیزرفتار در شهرمزارشریف

اعلان داوطلبی سه محل پارکینگ وسایط تیزرفتار در شهرمزارشریف

چهارشنبه ۱۳۹۹/۷/۹ - ۸:۱۹ شاروالی مزارشریف
Background image

اعلان داوطلبی بازسازی دوکان های رسته قصابی شهرمزارشریف

اعلان داوطلبی بازسازی دوکان های رسته قصابی شهرمزارشریف

چهارشنبه ۱۳۹۹/۶/۱۹ - ۱۱:۳۴
Background image

اعلان فروش زمین به ملکیت غلام رسول و فیروز

اعلان فروش زمین به ملکیت غلام رسول و فیروز

دوشنبه ۱۳۹۹/۶/۱۰ - ۱۱:۲۱ شاروالی مزارشریف
Background image

اعلان داوطلبی سرک چوک نور الی قرارگاه جمعه احک شهرمزارشریف

اعلان داوطلبی سرک چوک نور الی قرارگاه جمعه احک شهرمزارشریف