منوی اطلاعیه

TendersAll tenders

شنبه ۱۳۹۹/۴/۱۴ - ۱۱:۵۷ شاروالی مزارشریف
Background image

اعلان داوطلبی اجاره گلدان مقابل ریاست خارجه در شهرمزارشریف

اعلان داوطلبی اجاره گلدان مقابل ریاست خارجه در شهرمزارشریف

چهارشنبه ۱۳۹۹/۳/۲۸ - ۱۳:۲۰ شاروالی مزارشریف
Background image

نشر اعلان داوطلبی پروژه کانکریت ریزی گذر مارمل شهرمزارشریف

نشر اعلان داوطلبی پروژه کانکریت ریزی گذر مارمل شهرمزارشریف

RecentShow all

شنبه ۱۳۹۹/۴/۱۴ - ۱۱:۵۷ شاروالی مزارشریف
Background image

اعلان داوطلبی اجاره گلدان مقابل ریاست خارجه در شهرمزارشریف

اعلان داوطلبی اجاره گلدان مقابل ریاست خارجه در شهرمزارشریف

چهارشنبه ۱۳۹۹/۳/۲۸ - ۱۳:۲۰ شاروالی مزارشریف
Background image

نشر اعلان داوطلبی پروژه کانکریت ریزی گذر مارمل شهرمزارشریف

نشر اعلان داوطلبی پروژه کانکریت ریزی گذر مارمل شهرمزارشریف

دوشنبه ۱۳۹۹/۳/۲۶ - ۱۱:۳۳ شاروالی مزارشریف
Background image

اعلان نشر داوطلبی پلان جغل اندازی نقاط مختلف شهرمزارشریف

اعلان نشر داوطلبی پلان جغل اندازی نقاط مختلف شهرمزارشریف