555

Sun, Mar 22 2020 8:40 AM

شاروالی مزارشریف

Background image

اعلان کاریابی

به منظور ایجاد اداره سالم و سپردن کار به اهل آن ریاست شهرداری مزارشریف طبق تشکیل منظور شده سال 1398 خویش به این تعداد بست ها را به اعلان سپرده است.

Thu, Feb 20 2020 12:23 PM
Background image

Job

شاروالی مزارشریف پس از این در این بخش بست های خالی را به اعلان می سپارد