مزائیده بازار نخاس شهر مزارشریف

Anonymous (not verified)

Publish Date

Closing Date

اسامی حاجی نور محمد ولد خیر محمد اجاره بازار نخاس شهر مزارشریف را برای مدت یک سال برنده شده است.

افراد و اشخاص شرکتها و موسساتیکه خواهش مزائیده آنرا طور قرارداد داشته باشند درخواست های خویشرا از تاریخ نشر اعلان الی مدت سه یوم به مدیریت عمومی تدارکات و قراردادهای شاروالی مزارشریف تسلیم نمایند.

برای معلومات بیشتر به لینک و شاروالی مزارشریف مراجعه نماید.

نراآنرا

Documents

مزائیده بازار نخاس شهر مزارشریف

More tenders

Wed, Mar 15 2023 9:45 AM
Background image

اعلان مجدد داوطلبی موترهای باربری ذغال سنگ

قبلا بالاثر تدویر داوطلبی و مزائیده که تحت نظر هئیت موظف مختلط مقام محترم ولایت بلخ اصولا صورت پذیرفته بود در نتیجه اسامی فیض محمد پتمن ولد سیب علی خان رئیس شرکت لوژستیکی کوه قاف برنده . . .

Tue, Mar 07 2023 1:20 PM
Background image

اعلان داوطلبی تیل مورد ضرورت شاروالی مزارشریف

اداره شاروالی مزارشریف در نظر دارد تا در سال ۱۴۰۲ خویش بتعداد دو قلم تیل اعم از تیل دیزل L۶۲ بمقدار ۳۶۶۰۰۰ لیتر و تیل پطرول عادی نمبر ۸۰ بمقدار ۳۴۰۰۰ لیتر ضرورت وسایط تنظیفی و . . .

Mon, Nov 30 2020 12:16 PM
Background image

مزائیده بازار نخاس شهر مزارشریف

اسامی حاجی نور محمد ولد خیر محمد اجاره بازار نخاس شهر مزارشریف را برای مدت یک سال برنده شده است.

افراد و اشخاص شرکتها و موسساتیکه خواهش مزائیده آنرا طور قرارداد داشته باشند درخواست . . .

Back to tenders