شاروالی مزارشریف روی کمیت و کیفیت پروژه های انکشافی و زیربنائی متعهد است

mazar_admin
چهارشنبه ۱۴۰۰/۵/۲۰ - ۲۲:۶
تصویر

شاروالی مزارشریف روی کمیت و کیفیت پروژه های انکشافی و زیربنائی متعهد است
دیپلوم انجنیر احمد توفیق امینی شاروال مزارشریف از نحوه ساخت و ساز پروژه های انکشافی شاروالی مزارشریف که در ساحات مختلف شهر در حال تطبیق است وارسی و نظارت نمود
در این وارسی شاروال مزارشریف از تطبیق کار شمار از پروژه ها قدردانی نموده و نیز پروژه هایی را که خلاف نورم و استندرد شاروالی مزارشریف کار نموده بودند را متوقف نمود
گفتنیست که این پروژه ها شامل جغل اندازی، قیرریزی و کانکریت ریزی سرک ها می‌باشد که از سوی شاروالی مزارشریف به همکاری مالی دفاتر همکار تطبیق میگردد

تازه ترین اخبار

چهارشنبه ۱۴۰۰/۵/۲۰ - ۲۲:۱۷
Background image

شاروالی مزارشریف روی کیفیت و کمیت پروژه توجه بیشتر دارد

دیپلوم انجنیر احمد توفیق امینی شاروال مزارشریف قبل از ظهر امروز چهارشنبه از نحوه تطبیق و بهره برداری قیرریزی دو سرک در کارته امانی شهر مزارشریف بازدید و نظارت نمود
در این بازدید شاروال. . .

چهارشنبه ۱۴۰۰/۵/۲۰ - ۲۲:۶
Background image

شاروالی مزارشریف روی کمیت و کیفیت پروژه های انکشافی و زیربنائی متعهد است

شاروالی مزارشریف روی کمیت و کیفیت پروژه های انکشافی و زیربنائی متعهد است
دیپلوم انجنیر احمد توفیق امینی شاروال مزارشریف از نحوه ساخت و ساز پروژه های انکشافی شاروالی مزارشریف که در ساحات. . .

چهارشنبه ۱۴۰۰/۵/۲۰ - ۲۱:۵۲
Background image

روند تطبیق پروژه های انکشافی و زیربنائی در ساحات مختلف شهر مزارشریف

روند تطبیق پروژه های انکشافی و زیربنائی در ساحات مختلف شهر مزارشریف
شاروالی مزارشریف به اساس پلان انکشافی سال مالی ۱۴۰۰ خویش به همکاری دفتر سرمایه گذاری شهری کار جغل اندازی یک سرک را در. . .

BACK TO NEWS